RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.URZ.UE L 119, S.1) – dalej RODO – informujemy, że

KAMI QUANTUM Sp. z o.o.

z siedzibą przy ulicy Płowieckiej 65

04-501 Warszawa

jest administratorem Państwa danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Kami Quantum Sp. z o.o.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. Prawo do przenoszenia danych,
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające): firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód,
 6. Kami Quantum Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe Kami Quantum Sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Realizacja przez Kami Quantum Sp. z o.o. Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych.
 9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem spółki.
Call Now Button